آرشیو از دیدگاه قرآن

 • داستان جنگ احد از آیه ۱۲۱ سورهی آلعمران به بعد میآید: [۴۱۷] .و هنگامی که از نزد کسانت بیرون شدی تا برای مومنان مواضعی برای جنگ برگزینی در حالیکه خدا […] 0

  گزارش تاریخی جنگ احد از زبان وحی

  داستان جنگ احد از آیه ۱۲۱ سورهی آلعمران به بعد میآید: [۴۱۷] .و هنگامی که از نزد کسانت بیرون شدی تا برای مومنان مواضعی برای جنگ برگزینی در حالیکه خدا […]

  ادامه ...

 • اخلاق پیامبر در قرآن یکی از بهترین طرق شناخت مدعیان راستین از دروغین (ویژگی های اخلاقی) آنهاست این ویژگی ها می تواند به عنوان قرائن و نشانه های روشن برای […] 0

  اخلاق پیامبر در قرآن

  اخلاق پیامبر در قرآن یکی از بهترین طرق شناخت مدعیان راستین از دروغین (ویژگی های اخلاقی) آنهاست این ویژگی ها می تواند به عنوان قرائن و نشانه های روشن برای […]

  ادامه ...

 • عمر بن خطاب و معاذ بن جبل و چند نفر از انصار به خدمت رسولخدا آمده عرض میکنند:«برای ما در بارهی شراب وقمار نظر بدهید، چون اینها هم هقل را […] 0

  نزول آیات در مورد شراب قمار یتیمان

  عمر بن خطاب و معاذ بن جبل و چند نفر از انصار به خدمت رسولخدا آمده عرض میکنند:«برای ما در بارهی شراب وقمار نظر بدهید، چون اینها هم هقل را […]

  ادامه ...

 • محمد صلی الله علیه و آله از زبان قرآن تواضع در برابر خدا و بندگانش «مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ اَشِداءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءَ بَیْنَهُمْ تَریهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً […] 0

  محمد صلی الله علیه و آله از زبان قرآن (۲)

  محمد صلی الله علیه و آله از زبان قرآن تواضع در برابر خدا و بندگانش «مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ اَشِداءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءَ بَیْنَهُمْ تَریهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً […]

  ادامه ...

 • قرآن و فرمان صلوات بر پیامبر یکی از دستورهای قرآن کریم که در سوره احزاب بدان اشاره شده، صلوات فرستادن و درود بر پیامبر عظیم الشأن است. آنجا که می […] 0

  قرآن و فرمان صلوات بر پیامبر

  قرآن و فرمان صلوات بر پیامبر یکی از دستورهای قرآن کریم که در سوره احزاب بدان اشاره شده، صلوات فرستادن و درود بر پیامبر عظیم الشأن است. آنجا که می […]

  ادامه ...

 • و (به یاد آور) آنگاه را که ابراهیم را پروردگارش با فرمانهایی آزمود پس وی آن فرمانها را به انجام رسانید. فرمود: من بر آنم تا تو را امام آدمیان […] 0

  سرگذشت حضرت ابراهیم در قرآن

  و (به یاد آور) آنگاه را که ابراهیم را پروردگارش با فرمانهایی آزمود پس وی آن فرمانها را به انجام رسانید. فرمود: من بر آنم تا تو را امام آدمیان […]

  ادامه ...

 • با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سایه قرآن مایوس نشوید در قرآن می خوانیم: «ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خویش باشید، هنگامی که […] 0

  با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سایه قرآن

  با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سایه قرآن مایوس نشوید در قرآن می خوانیم: «ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خویش باشید، هنگامی که […]

  ادامه ...

 • حکایت -حاتم اصم رضی الله عنه گفت است که:اگر حقیقت طهارت میخواهی چهار چیز را بچهار چیز بشویاول – نامهی گناه را بآب توبه بشوی تا سفید نامه و سفید […] 0

  حقیقت طهارت

  حکایت -حاتم اصم رضی الله عنه گفت است که:اگر حقیقت طهارت میخواهی چهار چیز را بچهار چیز بشویاول – نامهی گناه را بآب توبه بشوی تا سفید نامه و سفید […]

  ادامه ...

 • در قرآن کریم چون به آیاتی مانند آیه شریفه وَالَذِینَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَهِ وَالَذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا اُولئِکَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ […] 0

  حضرت حمزه از دیدگاه قرآن

  در قرآن کریم چون به آیاتی مانند آیه شریفه وَالَذِینَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَهِ وَالَذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا اُولئِکَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ […]

  ادامه ...

 • بنام خداوند بخشایندهی مهربانسورهای است که آن را فروفرستادیم ودر آن احکامی مقرر داشتیم و در آن آیاتی که دلائل روشن است فروفرستادیم تا مگر شما پند گیرید. زن و […] 0

  نزول سوره مبارکه نور

  بنام خداوند بخشایندهی مهربانسورهای است که آن را فروفرستادیم ودر آن احکامی مقرر داشتیم و در آن آیاتی که دلائل روشن است فروفرستادیم تا مگر شما پند گیرید. زن و […]

  ادامه ...