از دیدگاه قرآن

معجزات قرآن در این زمان

روزی که قرآن در مکه به قوم عرب گفت: اگر شک دارید که از جانب خدا نازل شده، مانندش بیاورید، آن روز مخاطبان، فقط در فن بیان و بلاغت ماهر بودند. پس از آن گفت: ده سوره و بعد یک سوره و نتوانستند. آن جا فرمود: اگر جن و انس اجتماع نموده، یکدیگر را پشتیبانی کنند، مانند قرآن نخواهند توانست آورد. باز در مدینه با علمای یهود که اطلاعات زیادی از کتب انبیا و داستانهای آنها و اصول و فروع دیانات داشتند و بعدها با مسیحیان و زردشتیان، همین تحدی را فرمود. و امروز در برابر دنیا، حتی از رادیوهای کشورهای غیر اسلامی فریاد می زند که جن و انس نمی توانند مانند قرآن بیاورند، در طول این چهارده قرن، سیر علوم مراحل مختلفی پیموده و در هر دوره ای لفظ علم، معنی خاصی داشته است. یک روز بازار علوم ادب گرم بوده، وقتی علم می گفته اند، همین دانشهای ادبی از آن فهمیده می شده است، زمانی علوم معقول،
______________________________
(۱). المعجزه الخالده، ص ۱۶ و ۱۷٫
وحی و نبوت در پرتو قرآن، ص: ۴۵۱
از فلسفه و کلام، در عصری عرفان و تصوف، و دوره ای فقه و اصول، تا قرون جدیده که علوم طبیعی و هیأت و ریاضی و سایر دانشهای متداول معلوم.
و عجیب است که بسیاری از علوم مثل ادبیات عرب و فقه که مشتمل بر چندین علم است و تفسیر همچنین، همگی از قرآن به وجود آمده، بقیه بدون استثنا، با کیفیتی اعجازآمیز، در قرآن مندرج است و هر روزی کشف جدیدی از این کتاب عجیب می شود، حتی اصول علم جنین شناسی در یک آیه می آید که رافعی می گوید وقتی توضیحات داود انطاکی را در آیه وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ طِینٍ الخ بر یک طبیب مسیحی خواندم گفت: به آنچه بر محمد نازل شده ایمان آوردم. «۱» یا آقای مهندس بازرگان، ضمن تألیف کتابی، با نظریه دانشمند نروژی «بیرگنس» در بیان قاعده عمومی تشکیل و تحرک مجموعه ابرها و حدوث طوفانها و بارانهای همه جایی که هنوز پس از سی و چند سال مورد قبول دانشمندان و مراکز هواشناسی بین المللی است، آشنا می شوند و در همان اوقات ضمن خواندن قرآن به آیه ۴۷ سوره روم برخورده و متوجه می شوند که تشابه عجیبی میان این آیه و آن نظریه وجود دارد و بعد که در فرصت مناسبی به مطالعه آیات مربوطه می پردازند، مشاهده می کنند که تمام این آیات، بر مبنای علم «جوشناسی» می باشد که از علوم بسیار جدید است. «۲»
و همچنین قرآن در جمیع علوم وارد شده و هر کس از رشته تخصصی خود وقتی در این کتاب آسمانی می نگرد، متحیّر و متعجّب می شود. پس قرآن از یک جهت، ده جهت و صد جهت معجزه نیست، از حروفش که با حرکات و سکنات طوری پهلوی هم قرار گرفته که الحان و آهنگهای جالبی به وجود آمده که همه کس را جلب می کند، از انتخاب کلمات و از نظم و ترتیب آنها و از ترکیبات و تعبیرات و سبک و اسلوب بیان و بلاغت بی نظیرش، معجزه است. و اخیرا مزایای دیگری از این حیث در آن کشف شده و کتابهای منهج الفن الاسلامی، مشاهد القیامه فی القرآن، التصویر الفنی فی القرآن، از «قطبها» و غیر اینها به شرح آن مزایا و خصایص پرداخته اند. این، از لحاظ
______________________________
(۱). پاورقی ص ۱۳۵، کتاب اعجاز القرآن.
(۲). کتاب باد و باران در قرآن، ص ۱۳ به بعد.
وحی و نبوت در پرتو قرآن، ص: ۴۵۲
لفظ و بیان. اما از نظر معانی، هیچ علم مفیدی نیست که یا اصلا از قرآن به وجود نیامده، یا قرآن مشتمل بر آن نباشد و هر چه بشر در رشته های مختلف علمی بیشتر ترقی می کند، حقایق علمی قرآن بهتر روشن می گردد و بدون مبالغه، قرآن مانند جهان است که با پیشرفت مستمر علوم، اسرار زیادتری از آن مکشوف شده و عظمتش بیشتر جلوه گر می گردد، زیرا قرآن و جهان هر دو کتاب خدا و قول و فعل اویند و هر دو معجزه اند؛ معجزه خلق و معجزه وحی. «۱»
معجزه مهم دیگر قرآن، نفوذ و تأثیر سریع آن در هدایت است که در اندک مدتی، از اعرابی که در کفر و نفاق، شدیدترین ملل عالم بودند و به ندانستن حدود ما انزل اللّه سزاوارتر، امتی به وجود آورد که تا رستاخیز سرمشق جمیع امم و ملل شدند. «۲» و نتیجه همه تعلیمات و تبلیغات انبیا، از عقاید توحید و نبوت و معاد و تکمیل اخلاق و ایجاد اتحاد و رفع اختلاف و اجرای عدالت و قیام به قسط و برقراری مساوات و آزادی و مبارزه با جباران و ستمگران «۳» در این امت کمال و ظهور یافت. ما هر ستایشی بخواهیم از قرآن کنیم، به مراتب، بهتر و بالاتر از آن را دانشمندان بیگانه کرده اند.
از روزی که ولید بن مغیره مشرک معاصر پیغمبر که سخن شناس بود، گفت: «قرآن بالاتر از هر کلامی است و هیچ سخنی بالاتر از آن نیست» تا امروز که دانشمندان کشورهای متمدن و مترقی، ستایشهای فوق العاده از آن می کنند، اگر فقط کتابهای مستقلی را که درباره پیغمبر اسلام و قرآن نوشته اند، جمع آوری کنیم، کتابخانه بزرگی می شود، تا چه رسد به آنچه در ضمن گفته های بزرگان جهان آمده و ما عده ای از کتب را تا کنون نام برده ایم؛ به طور نمونه دانشمند متتبع و خطیب مبرز کاظمینی کاظم بن سلمان بن نوح، گواهی و ستایش بسیار و تمجید و تجلیل فوق العاده دانشمندان مشهور جهان، از اروپا و امریکا و روسیه و غیرها را درباره پیغمبر و قرآن جمع آوری نموده، سه جلد بزرگ شده است که کوچکتر آنها ۲۲۲ صفحه است؛ در صورتی که از یک کتاب بزرگ ۸۲۰ صفحه ای، مانند تاریخ تمدن گوستاو لوبون، فقط چند جمله نقل
______________________________
(۱). بنگرید به: مقدمه تفسیر نوین، ج ۱، ص ۸۳٫
(۲). همان.
(۳). آنچه از «نتیجه همه تعلیمات» تا این جا آورده ایم، همان وظایف انبیا است که مفصلا در این کتاب تشریح شده است.
وحی و نبوت در پرتو قرآن، ص: ۴۵۳
کرده است و این نیز یکی از معجزات قرآن است. شما نمی توانید هیچ کتاب دیگری را بیابید که از غیر پیروانش، این همه تجلیل و تمجید درباره اش آن هم در طول قرنها شده باشد.
برگرفته از کتاب وحی و نبوت در پرتو قرآن نوشته آقای محمد تقی شریعتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *