حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

فرستادن پیامبر لشکر به اطراف بلاد

اشاره
[۱] محمّد بن اسحاق، رحمه اللّه علیه، گوید که:
سیّد، علیه السّلام، بیست و هفت غزو [۲] بنفس خود بکرد و کیفیّت أحوال آن از پیش رفت [۳]، و سیه و هشت گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بهر غزو به أطراف بلاد فرستاد. و آخرترین لشکری که فرستاد أسامه بن زید بود که او را، در آخر عهد خود با لشکری بسیار، بغزو شام و زمین بلقاء [۴] و داروم [۵] و حدّ فلسطین فرستاد. و تفصیل هر لشکری که سیّد، علیه السّلام، فرستاد یک به یک در سیرت مذکور است [۶]. و از جمله ایشان عبد اللّه بن أنیس بود که سیّد، علیه السّلام، او را بفرستاد تا خالد بن سفیان را که رئیس قوم هذیل بود بقتل آورد:
برگرفته از کتاب سیرت رسول الله مشهور به سیرت النبی نوشته آقای ابن هشام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *