اصحاب و شاگردان

طبقات – یاران پیامبر در کوفه – براء بن عازب

ابن حارث انصاری. از خاندان حارثه بن حارث و از قبیله اوس و کنیهاش ابو عماره بود. او ساکن کوفه شد و آن جا خانه ساخت.
محمد بن عمر واقدی میگوید: سپس به مدینه کوچ کرد و در همان جا درگذشت.
دیگری جز او میگوید: براء به روزگار حکومت مصعب بن زبیر درگذشته است و نسل او در کوفهاند. او از ابو بکر صدیق روایت کرده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *