اصحاب و شاگردان

طبقات – یاران پیامبر در کوفه – ابو قتاده بن ربعی انصاری

او از خاندان سلمه و از قبیله خزرج است. او در جنگ احد شرکت کرده است و آن چنان که
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۶،ص:۴۶۲
(۱) محمد بن اسحاق گفته است نام او حارث و پسر ربعی بوده است.
عبد الله بن محمد بن عماره انصاری و محمد بن عمر واقدی نام او را نعمان و کسانی جز آن دو عمرو نوشتهاند. ابو قتاده ساکن کوفه بوده و به هنگامی که علی (ع) در آن شهر بوده است او درگذشته است و علی بر پیکرش نماز گزارده است. ولی واقدی منکر این موضوع است و میگوید نوه ابو قتاده، یحیی بن عبد الله بن ابو قتاده مرا خبر داد که ابو قتاده در هفتاد سالگی به سال پنجاه و چهار در مدینه درگذشته است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *