اصحاب و شاگردان

طبقات – یاران حضرت محمد در بصره – مالک بن عمرو عقیلی قشیری

گوید عفان بن مسلم، از حماد بن سلمه، از علی بن زید، از زراره بن اوفی، از مالک بن عمرو قشیری ما را خبر داد که میگفته است از پیامبر (ص) شنیدم میفرمود «هر کس برده مسلمانی را از بردگی آزاد کند مایه آزاد شدن خود از آتش فراهم آورده است- همین کار فدیه او از آتش است. هر استخوانی از استخوانهای آزاد شده در برابر استخوانی از استخوانهای او ، و هر کس یکی از والدین خود را درک کند و چنان رفتار نکند که گناهانش همه آمرزیده شود خدای او را از رحمت خود دور دارد. و هر کس کودک مسلمانی را که از پدر و مادر مسلمانی یتیم مانده از لحاظ خوراک و آشامیدنی به خود پیوند دهد تا خداوند آن یتیم را بینیاز گرداند بهشت برای او واجب میشود».
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *