اصحاب و شاگردان

طبقات – یاران حضرت محمد در بصره – عمرو بن اهتم بن سمی

ابن سنان بن خالد بن منقر بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید منات بن تمیم.
او نیز همراه نمایندگان بنی تمیم بود که به حضور پیامبر (ص) آمدند. عمرو بن اهتم چون از همگان کوچکتر بود کنار بارهای ایشان درنگ میکرد. او که شاعر هم بود مسلمان شد و در سرزمین بنی تمیم در صحرای بصره ساکن بود.
گوید اسماعیل بن عبد الله بن زراره جرمی، از گفته حماد بن زید، از محمد بن زبیر ما را خبر داد که میگفته است حضرت ختمی مرتبت به عمرو بن اهتم فرمود: «درباره زبرقان بن بدر مرا خبر بده». گفت: فرمانش در انجمن او اطاعت میشود و افراد پشت سر خود را نگهداری میکند. زبرقان که حاضر بود گفت: ای رسول خدا! همانا او به خوبی میداند که بهتر از آنم که گفت ولی او بر من رشگ برد. عمرو گفت: تا آن جا که میدانم کم مروت و دست بسته- بیخیر- هستی پدرت احمق و دایی تو فرومایه است. عمرو خطاب به پیامبر گفت: ای رسول خدا نه بار نخست دروغ گفتم و نه بار دوم. من از او راضی بودم به از آنچه میدانستم دربارهاش گفتم و چون مرا خشمگین ساخت آنچه را که میدانستم گفتم.
پیامبر (ص) فرمود: «بخشی از گفتار سحر و جادوست».
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *