بعثت و رهبری، حاکمان زمان

طبقات – نمایندگان هلال بن عامر در حضور پیامبر

گوید، علی بن محمد قرشی ضمن گفتار خود میگفت تنی چند از بنی هلال که عبد عوف بن اصرم بن عمرو بن شعیبه بن هزم از قبیله رویبه هم همراهشان بود به حضور پیامبر (ص) آمدند. رسول خدا نام او را پرسید و چون گفت عبد عوف، پیامبر فرمود تو عبد اللهی و او اسلام آورد و یکی از نوادگان او این بیت را سرود:
پدر بزرگ من کسی است که تمام قبیله هوازن او را به عنوان نماینده خود به حضور پیامبر برگزیدند.
دیگر از افراد آن گروه قبیصه بن مخارق بود، او به پیامبر گفت: من از طرف قوم خود پرداخت وامی را تعهد کردهام، در پرداخت آن مرا یاری کنید. فرمود: هنگامی که در آمد صدقات و زکات رسید به تو پرداخت خواهد شد.
هشام بن محمد از قول جعفر بن کلاب جعفری، از قول پیر مردان قبیله بنی عامر نقل میکند که میگفتند زیاد بن عبد الله بن مالک بن بجیر بن هزم بن رویبه بن عبد الله بن هلال
______________________________
[۱]. هدّه، نام جایی میان مکه و طائف است.- م.
[۲].
القائد المائه الّتی وفّی بهایسع المئین فتمّ الف اقرع
[۳].
جدی الذی اختارت هوازن کلّهاالی النّبی عبد عوف وافدا
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۲۹۷
(۱) بن عامر برای رسیدن به حضور پیامبر (ص) آمد، چون وارد مدینه شد به خانه میمونه دختر حارث که همسر رسول خدا و خاله زیاد بود رفت، مادر زیاد غرّه دختر حارث بود، زیاد در آن هنگام جوان بود، چون پیامبر (ص) پیش میمونه رفت زیاد آن جا بود. پیامبر (ص) نخست خشمگین شد و خواست برگردد، میمونه گفت: ای رسول خدا این خواهرزاده من است. پیامبر (ص) وارد خانه شد و چون از خانه برای رفتن به مسجد بیرون آمد زیاد همراه آن حضرت به مسجد آمد، چون رسول خدا نماز ظهر را گزارد زیاد را فرا خواند و برایش دعا فرمود و دست بر سرش نهاد و سپس بر چهره و بینی او دست کشید.
بنی هلال میگفتند: ما همواره در چهره زیاد احساس برکت میکردیم و شاعر برای علی بن زیاد چنین سروده است:
ای پسر کسی که پیامبر بر سرش دست کشید و برایش در مسجد دعای خیر فرمود، منظورم فقط زیاد است و هیچ کس دیگر از مردم غور و تهامه و نجد را در نظر ندارم، آن پرتو همواره بر فراز بینی او میدرخشید تا آن گاه که در گور منزل کرد.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *