بعثت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – نخستین سوره که بر پیامبر (ص) از قرآن نازل و آنچه به او گفته شد

محمد بن عمر واقدی از معمر بن راشد، از زهری، از محمد بن عبّاد بن جعفر نقل میکند که میگفته است از یکی از دانشمندان خودمان شنیدم که میگفت نخستین چیزی از قرآن که بر پیامبر (ص) نازل شد اقرا و این آیات از آن سوره بود:
بخوان به نام پروردگارت که آفرید اشیاء را، آفرید انسان را از خون بسته، بخوان پروردگارت را که گرامیتر است، آنکه بیاموخت آدمی را با قلم، آموخت آدمی را آنچه نمیدانست.
همین آیات اول این سوره در غار حراء بر پیامبر (ص) نازل شد و بقیه بعد از آن نازل شده است.
هاشم بن قاسم کنانی میگوید شعبه، از عمرو بن دینار، از عبید بن عبیر نقل میکرد که میگفته است نخستین سوره که بر پیامبر (ص) نازل شده است، اقرا بوده است.
محمد بن عمر واقدی میگوید ابراهیم بن محمد بن ابو موسی، از داود بن حصین، از ابو غطفان بن طریف، از ابن عباس نقل میکند که میگفته است پس از نزول وحی در غار حراء چند روزی پیامبر (ص) جبرئیل را ندید و از این جهت سخت اندوهگین شد، چنان که گاه بر کوه ثبیر و گاه به غار حراء میرفت و قصد فرمود که خود را از کوه به زمین اندازد. در همان حال که پیامبر در یکی از این کوهها حرکت میفرمود از آسمان آوایی شنید و چون سر بلند کرد جبرئیل را دید که بر روی کرسی میان زمین و آسمان چهار زانو نشسته و میگوید: ای محمد (ص) تو به راستی رسول خدایی و من جبرئیلم. گوید، پیامبر (ص) برگشت در حالی که خداوند دل او را استوار و چشمش را روشن فرموده بود، پس از آن وحی پیاپی و پیوسته صورت گرفت.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۱۸۴
(۱) محمد بن مصعب قرقسانی از ابو بکر بن عبد اللّه بن ابو مریم نقل میکند پیامبر (ص) میفرمود: به من گفته شد ای محمد (ص) چشم تو میخوابد ولی گوشت شنوا و دلت بیدار خواهد بود و چشم من میخوابد ولی قلبم بیدار و گوشم شنواست.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *