از دیدگاه سخنوران و محققان

طبقات – محدثان و فقیهان در بغداد – اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم

او آزاد کرده و وابسته عبد الرحمان بن قطبه اسدی از قبیله اسد خزیمه و از مردم کوفه بوده است. مقسم پدر بزرگ اسماعیل از اسیران قیقانیه است، جایی میان خراسان و زابلستان.
ابراهیم بن مقسم بازرگان و از مردم کوفه بود او برای بازرگانی به بصره میآمد و چیزی میخرید و باز میگشت، یک بار که در بصره بیشتر ماند با علیّه دختر حسان که از آزاد کردگان و وابستگان بنی شیبان بود ازدواج کرد، علیّه بانویی خردمند و نامور به فضل بود و در محله عوقه بصره خانهیی داشت که به نام او معروف بود، صالح مری و کسان دیگری از روی شناسان و فقیهان بصره به حضورش میرفتند. او پیش آنان میآمد و با آنان درباره حدیث و مسائل فقهی گفتگو میکرد، علیه برای ابراهیم به سال یکصد و ده اسماعیل را بزاد، اسماعیل به مادر خود علیّه منسوب شد و در بصره اقامت کرد، علیّه پس از اسماعیل پسر دیگری به نام ربعی برای ابراهیم بزاد.
کنیه اسماعیل ابو بشر و محدثی استوار و مورد اعتماد و حجت بوده است، او سرپرستی اوقاف و صدقات بصره را بر عهده گرفت و در سالهای پایانی خلافت هارون سرپرست مظالم بغداد شد خود و فرزندانش مقیم بغداد شدند و اسماعیل در بغداد
______________________________
(۱) قیقان: از سرزمین سند و به جانب خراسان است، یاقوت در معجم البلدان، ج ۷، ص ۱۹۸ چاپ ۱۹۰۶ میلادی مصر درباره آن و فتوحات مسلمانان در آن سرزمین توضیح داده است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۳۳۶
(۱) خانههایی خرید و در همان شهر به روز سهشنبه سیزدهم ذی قعده سال یکصد و نود و سه در گذشت، پسرش ابراهیم بن اسماعیل بر پیکرش نماز گزارد و روز چهار شنبه در گورستان عبد اللّه بن مالک به خاک سپرده شد، روزی که اسماعیل درگذشته وکیع بن جراح در بغداد بود.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *