بعثت و رهبری، حاکمان زمان

طبقات – زنان قرشی که با پیامبر بیعت کردند – فاطمه

دختر ولید بن مغیره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، مادرش حنتمه دختر شیطان است که این شیطان همان عبد الله پسر عمرو بن کعب بن وائله بن احمر بن حارث بن عبد مناف بن کنانه است. فاطمه را حارث بن هشام بن مغیره به همسری گرفت و فاطمه برای او پسری به نام عبد الرحمان و دختری به نام ام حکیم آورد.
محمد بن عمر واقدی از ابو بکر بن عبد الله بن ابی سبره از موسی بن عقبه از ابو حبیبه برده آزاد کرده و وابسته زبیر، از عبد الله بن زبیر ما را خبر داد که میگفته است به روز فتح مکه فاطمه دختر ولید بن مغیره مسلمان شد و به حضور رسول خدا آمد و با آن حضرت بیعت کرد.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *