از دیدگاه سخنوران و محققان

طبقات – راویان و محدثان زمان پیامبر – نضر بن انس بن مالک

بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدیّ بن نجّار، مادرش کنیزی بوده است. او محدثی مورد اعتماد بوده و او را حدیثهایی است و گاهی از او روایت شده است، نضر بن انس پیش از حسن بصری در گذشته است.
گوید مسلم بن ابراهیم از گفته حرب بن میمون انصاری ما را خبر داد که میگفته است در حالی که حسن بصری حضور داشت محمد بن سیرین جنازه نضر را غسل میداد من هم
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۱۹۸
(۱) چیزهایی که میخواستند میدادم، محمد بن سیرین به من گفت ملافه بیاور، من ملافهیی سرخ آوردم، محمد بن سیرین به حسن بصری گفت این ملافه زینت قارون بوده است- یعنی رنگ سرخ مورد توجه و زیور قارون بوده است- حسن گفت آری همینگونه است.
محمد بن سیرین به من گفت ملافه دیگری بیاور، من ملافه دیگری که سبز رنگ بود آوردم، جنازه را در آن پیچید.
گوید سلیمان بن حرب از گفته اسود یعنی اسود بن شیبان ما را خبر داد که میگفته است حسن بصری در تشییع جنازه نضر بن انس حاضر بود اشعث بن اسلم عجلی هم حضور داشت، اشعث به حسن گفت ای ابو سعید بسیار خوش میدارم که به هنگام تشییع جنازه هیچ صدایی نشنوم. حسن دو بار گفت آری که گروهی همواره در پی خیر و کار پسندیدهاند، گوید در آن روز موسی بن انس نماز عصر را درون گور نضر خواند و آن چنان که اسود پنداشته است گوری گشاد و دارای لحد بوده است.
گوید حجاج بن نصیر از گفته اسود بن شیبان ما را خبر داد که میگفته است در آن روز موسی بن انس را دیدم در حالی که دراعه سرخ بر تن داشت و بالای آن ردا نپوشیده بود در گور نضر نماز میگزارد.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *