اصحاب و شاگردان

طبقات – راویان و محدثان زمان پیامبر – محمد بن ابی اسماعیل سلمی

نام ابو اسماعیل راشد است. از محمد و دو برادرش روایت نقل کردهاند. بزرگتر ایشان که از آن دو دیگر زودتر هم درگذشته است اسماعیل بن راشد است. محمد به سال یکصد و چهل و دو به روزگار خلافت ابو جعفر منصور درگذشته است. ثوری هم گاهی از محمد بن راشد روایت کرده است. برادر دیگرشان عمر بن راشد است که حفص بن غیاث و عبد الله بن نمیر و یحیی قطان و ثوری از او روایت کردهاند.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *