اصحاب و شاگردان

طبقات – راویان از عمر بن خطاب – شبیل بن عوف احمسی

از قبیله بجیله است و از عمر بن خطاب روایت کرده است.
گوید یعلی بن عبید، از اسماعیل بن ابی خالد، از شبیل بن عوف ما را خبر داد که میگفته است عمر بن خطاب ما را به پرداخت زکات فرمان داد. گفتیم: ما درباره اسبها و بردگان خود ملاک را برده قرار میدهیم. گفت: من چنین چیزی را برای شما مقرر نمیدارم و سپس در باره بردگان ما دستور داد دو جریب بپردازیم.
گوید شهاب بن عباد، از گفته ابن دریس، از اسماعیل بن ابی خالد ما را خبر داد که
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۶،ص:۶۰۲
(۱) میگفته است از شبیل بن عوف شنیدم که میگفت هرگز کفش خود را در جستجوی دنیا خاک آلود نکردم و هرگز در هیچ انجمنی جز برای رفع نیاز یا انتظار تشییع جنازه ننشستم. و هرگز مردی را نکوهش نکردم. شهاب در پی این حدیث میگوید خیال میکنم که میگفت از هنگامی که خود صاحب خانه و خانواده شدم.
محمد بن سعد میگوید: نام او در این حدیث به صورت شبل هم آمده است و شبیل مصغر شبل است، و او محدثی مورد اعتماد و کم حدیث بوده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *