از دیدگاه سخنوران و محققان

طبقات – راویانی که از همسران پیامبر روایت کردند – عمره

دختر عبد الرحمان بن اسعد بن زراره بن عدس بن عبید بن ثعلبه بن غنم بن مالک بن نجّار، مادرش سالمه دختر حکیم بن هاشم بن قواله است.
او را عبد الرحمان بن حارثه بن نعمان بن نفع بن زید بن عبید بن ثعلبه بن غنم بن مالک به همسری گرفت که برای او پسری به نام محمد آورد و مشهور به ابو الرجال بود.
زهری گاهی از عمره روایت کرده است، عبید اللّه بن ابی بکر بن حزم و یحیی بن سعید انصاری و کسانی دیگر هم از او روایت کردهاند. عمره که بانویی دانشمند بوده است از ام سلمه و عایشه همسران رسول خدا روایت کرده است.
یزید بن هارون از یحیی بن سعید از عبد اللّه بن دینار ما را خبر داد که میگفته است عمر بن عبد العزیز به ابو بکر بن محمد بن حزم نوشت که بنگر و احادیث رسول خدا (ص) و سنت گذشته و حدیثهایی را که عمره نقل کرده است بنویس که بیم دارم علم و اهل آن کهنه شود و از میان برود.
ابو عاصم نبیل از محمد بن عماره، از عبد اللّه بن ابی بکر از عمره دختر عبد الرحمان ما را خبر داد که میگفته است او و خواهرانش در خانه و زیر نظر عایشه همسر رسول
______________________________
(۱). به نقل ترمذی در صحیح، ج ۲، ص ۱۳۷ و ابن سعد در طبقات، ج ۵، ص ۶۶ و ابن حجر در بخش اول جلد هشتم اصابه، در ص ۶۸ این مورد درباره حضرت علی (ع) و فرزندانش نیست.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۸،ص:۴۷۹
(۱) خدا (ص) بودهاند و میگفته است که ما را زیورهایی بود ولی آنها را بر یک دگر سوار نمیکردیم- از آن استفاده نمیکردیم.
فضل بن دکین و عمرو بن هیثم از گفته مسعودی، از ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، از عمره دختر عبد الرحمان ما را خبر دادند که برادرزادههای عمره زمینی پیوسته و در کنار بقیع داشتهاند و او به آنان میگفته است قبر جای مرا در زمین خود به من عطا کنید که من از عایشه که خدایش از او خشنود شود شنیدم که میگفت شکستن استخوان مرده همچون شکستن استخوان او در حال زندگی اوست.
ابو ولید هشام طیالسی، از شعبه از محمد بن عبد الرحمان ما را خبر داد که میگفته است عمره به من میگفت بخشی از زمین خود را به من ارزانی دار که در آن به خاک سپرده شوم که من از عایشه شنیدم میگفت شکستن استخوان مرده همچون شکستن آن در حال زندگی است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *