از دیدگاه سخنوران و محققان

طبقات – راویانی که از همسران پیامبر روایت کردند – سهیه دختر عمیر شیبانی

او از مردم بصره است و از عثمان و علی روایت کرده است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۸،ص:۴۶۹
(۱) عبد اللّه بن نمیر، از سعید بن ابی عروبه، از قتاده از ابو الملیح ما را خبر داد که میگفته است حکم بن ایوب او را پیش سهمیه دختر عمیر شیبانی فرستاده است و سهیه به او گفته است خبر مرگ شوهرم صیفی بن قسیل را از قندابیل به من دادند و من پس از آن به همسری عباس بن طریف از قبیله قیس در آمدم. پس از مدتها شوهر نخستم آمد، داوری پیش عثمان بردیم، او از پشت بام خانه به ما نگریست- گویا به هنگام محاصره عثمان بوده است- و گفت من با این گرفتاری چگونه میان شما داوری کنم؟ گفتیم ما به داوری تو راضی هستیم، او شوهر نخست را میان انتخاب زن یا گرفتن مهریه مختار قرار داد و او گرفتن مهریه را انتخاب کرد. سهیه میگفته است او از من دو هزار و از شوهر دوم هم دو هزار درم گرفت.
گوید شوهر نخست کنیزی دارای فرزند هم داشت که او هم ازدواج کرده و فرزندان بسیاری آورده بود، علی بن ابی طالب آن کنیز و فرزندانش را به صاحب نخست برگرداند و برای پدرشان این حق را قرار داد که اگر بخواهد میتواند آنان را بدون رایزنی با صاحب نخست دیدار یا آنان را آزاد کند.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *