اصحاب و شاگردان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – حاضران در جنگ بدر – ثعلبه بن عنمه

ابن عدی بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد. مادرش جهیره دختر قین بن کعب از بنی سلمه است. به روایت همگان از هفتاد تن انصار است که در بیعت عقبه شرکت داشتهاند. ثعلبه چون مسلمان شد همراه معاذ بن جبل و عبد الله بن انیس بتهای بنی سلمه را میشکستند. ثعلبه در جنگهای بدر و احد و خندق شرکت کرد و در جنگ خندق شهید شد. او را هبیره بن ابی وهب مخزومی به شهادت رسانده است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۴،ص:۴۹۰
(۱)
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *