اصحاب و شاگردان

طبقات – تابعان – عثمان بن عبد الله

ابن عبد الله بن سراقه بن معتمر بن انس بن اداه بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب. مادرش زینب دختر عمر بن خطاب است که کوچکترین فرزند عمر بوده است. عثمان این فرزندان را آورده است: عمرو که کنیه او هم به نام همین پسرش ابو عمرو بوده است، عبد الله، عمر، ابو بکر، زبیر، عبد الرحمان که مادرشان عبده دختر زبیر بن مسیب بن ابی السائب است. این ابی السائب همان صیفی بن عابد و از خاندان مخزوم است. حفصه و فاطمه که مادر هر یک از ایشان کنیزی بوده است. عثمان بن عبد الله، از جابر بن عبد الله روایت کرده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *