اصحاب و شاگردان

طبقات – تابعان اهل مدینه – عبایه بن رفاعه

ابن رافع بن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثه بن حارث بن عمرو. عمرو همان نبیت پسر مالک بن اوس است و مادرش کنیزی بوده است. عبایه بن رفاعه این فرزندان را آورده است: ام الفضل، ام یحیی که همان سلامه است و خنساء و تلادم و اسماء که همان سوداء است که مادرشان ام رافع دختر عبید الله بن رافع بن خدیج از خاندان حارثه از قبیله اوس است. و پسر دیگری به نام ربیّع که مادرش کنیزی است. کنیه عبایه بن رفاعه، ابو رفاعه بوده است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۶،ص:۲۰۲
(۱)
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *