اصحاب و شاگردان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – اصحاب پیامبر – زید بن خالد جهنی

محمد بن عمر واقدی میگوید کنیه او ابو عبد الرحمان است و کس دیگری میگوید کنیهاش ابو طلحه است.
محمد بن عمر واقدی از اسامه بن زید بن اسلم، از پدرش و محمد بن حجازی جهنی نقل میکند که آن دو میگفتهاند زید بن خالد جهنی به سال هشتاد و هفت هجری و در هشتاد و پنج سالگی در مدینه درگذشته است و از ابو بکر و عمر و عثمان روایت میکرده است.
محمد بن سعد میگوید از کس دیگری غیر از واقدی شنیدم که میگفت زید بن خالد در کوفه در اواخر حکومت معاویه بن ابی سفیان درگذشته است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *