اصحاب و شاگردان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – اصحاب پیامبر – جرهد بن رزاح

ابن عدی بن سهم بن مازن بن حارث بن سلامان بن اسلم بن افصی. از مردان شریف و کنیهاش ابو عبد الرحمان و از اهل صفه است.
محمد بن عبید از محمد بن اسحاق، از عبد الله بن ابی بکر، از زهری نقل میکند که میگفته است این شخص همان جرهد بن خویلد اسلمی است.
محمد بن عمر واقدی از ثوری، از ابو الزناد، از زرعه بن عبد الرحمان بن جرهد اسلمی، از قول پدر بزرگش جرهد نقل میکند که میگفته است پیامبر (ص) از کنار من عبور، فرمودند، رانم برهنه شده بود. فرمودند: رانت را بپوشان که ران همچون عورت و بخشی از آن است.
واقدی نام او و نام پدرش را جرهد بن رزاح نوشته است. هشام بن محمد بن سائب کلبی هم همین گونه گفته است و نسب او هم تا اسلم همین گونه است که آوردیم. جرهد در کوچه ابن حنین مدینه خانهای داشته است و در آخر روزگار حکومت معاویه یا آغاز حکومت یزید در مدینه درگذشته است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *