اصحاب و شاگردان

طبقات – اصحاب حضرت محمد در مصر – معاویه بن حدیج

با پیامبر (ص) مصاحبتی داشته و از آن حضرت روایت کرده است. با عمر بن خطاب هم دیدار داشته و حدیثی درباره چگونگی مسح از او نقل کرده است. معاویه بن حدیج از طرفداران عثمان بوده است.
عفان بن مسلم از حماد بن سلمه ما را خبر داد و گفت ثابت از صالح بن حجیر که نام پسرش هم حجیر است از معاویه بن حدیج که اندکی افتخار مصاحبت داشته است ما را خبر داد که میگفته است هر کس مردهیی را غسل دهد و کفن کند و او را تشییع کند و به خاک سپارد بر میگردد در حالی که گناهانش آمرزیده شده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *