اصحاب و شاگردان

طبقات – اصحاب حضرت محمد در مصر – مسلمه بن مخلد

بن صامت بن نیار بن لوذان بن عبد ودّ بن زید بن ثعلبه بن خزرج بن ساعده از انصار مدینه و کنیهاش ابو معمر بوده است.
______________________________
(۱) برای آگهی از خونریزی و سنگدلی این مرد و ستم او نسبت به محمد بن ابی بکر به محمد ابو الفضل ابراهیم، تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۰۴ مراجعه فرمایید.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۵۱۲
(۱) معن بن عیسی از موسی بن علی بن رباح از پدرش از گفته خود مسلمه بن مخلد روایت میکند که میگفته است در چهار سالگی مسلمان شدم! و هنگامی که رسول خدا (ص) رحلت فرمود چهارده ساله بودم.
واقدی میگوید مسلمه بن مخلد از رسول خدا روایت کرده است، سپس به مصر کوچ کرده و ساکن آن سرزمین شده است، او همراه مردم خربتا بوده است و ایشان استوارترین و آمادهترین و پرساز و برگترین مردم مغرب بودهاند. مسلمه میان ایشان نامور به خردمندی و شرف بوده است. مسلمه سپس به مدینه برگشت و به روزگار خلافت معاویه بن ابی سفیان در آن شهر در گذشت.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *