اصحاب و شاگردان

طبقات – اصحاب حضرت محمد در شام – فروه بن عمرو جذامی

واقدی از گفته ابو بکر، از زامل بن عمرو ما را خبر داد که میگفته است فروه بن عمرو جذامی کارگزار قیصر بر شهر عمان ناحیه بلقاء بوده است، رسول خدا (ص) برای هرقل و برای حارث بن ابی شمّر نامه نوشته بود و برای او ننوشته بود، فروه مسلمان شد و برای حضرت ختمی مرتبت نامه نوشت و مسلمان شدن خود را به اطلاع رساند و از پیش خود فرستادهیی از قوم خویش به نام مسعود بن سعد برگزید و او را به حضور پیامبر فرستاد، او استری به نام فضّه- سیمتن- و خری که یعفور نام داشت و اسبی به نام ظرب- تناور و بلند بالا- و چند جامه کتان و قبایی دیبا که تارهای زرین داشت به عنوان هدیه فرستاده بود که رسول خدا نامه و هدیههای او را پذیرا شدند و پاسخ نامهاش را برای او نوشتند و به مسعود که فرستاده او بود دوازده وقیه و نیم پاداش دادند، و چون خبر اسلام فروه بن عمرو به قیصر رسید، او را احضار کرد و به زندان انداخت و در زندان درگذشت و چون مرد پیکرش را بر دار کشیدند.
______________________________
(۱) برای آگهی از متن هر دو نامه به ترجمه وثائق، ص ۹۹، به قلم این بنده مراجعه فرمایید.
(۲) نویری در نهایه الارب، ج ۱۸، ص ۲۸ متن عربی و ترجمه به قلم این بنده، ج ۳، ص ۳۵ و ابن هشام در سیره، ج ۴، ص ۲۳۸ ضمن آوردن پارهیی از سرودههای فروه چگونگی اعدام و بر دار کشیدن پیکرش را آوردهاند و صحیحتر به نظر میرسد.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۴۴۵
(۱)
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *