بعثت و رهبری، حاکمان زمان

طبقات – از بانوان خاندان عدی بن نجار که بیعت کردند – ام عبید

دختر سراقه بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجّار، او خواهر پدری و مادری حارثه بن سراقه است که در جنگ بدر شرکت کرده و شهید شده است. مادرشان ام حارثه ربیّع دختر نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار است. ام عبید را نخست رافع پسر زید بن عدی بن قیس بن قطن بن خداش بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجّار به همسری گرفت و پس از او تمیم بن غریه بن عمرو بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار با او ازدواج کرد. ام عبید خود و مادرش مسلمان شدهاند و با رسول خدا بیعت کرده است.
______________________________
(۱). از لحاظ بررسی تاریخ معماری منارهها قابل دقت است که ظاهرا نخستین مناره است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۸،ص:۴۲۰
(۱)
انیسه
دختر عمرو که همان ابو خارجه و پسر قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار است، انیسه خواهر پدر و مادری ابو سلیط اسیره بن عمرو است که در جنگ بدر شرکت کرده است. مادرشان آمنه دختر اوس بن عجره از خاندان بلیّ است که هم پیمان خاندان عوف بن خزرجاند، انیسه را نعمان بن عامر بن سواد بن ظفر از قبیله اوس به همسری گرفته است و انیسه برای او پسری به نام قتاده آورده که در جنگ بدر شرکت کرده است و دختری به نام ام سهل، سپس مالک بن سنان بن عبید بن ثعلبه بن عبید بن ثعلبه بن عبید بن ابجر او را به همسری گرفته است و این ابجر همان خدره بن عوف بن حارث بن خزرج است.
انیسه برای مالک ابو سعید خدری و فریعه را زاییده است. انیسه مسلمان شده و با رسول خدا بیعت کرده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *