اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

خصوصیات و ویژگی های رفتاری در سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله (۵)

خصوصیات و ویژگی های رفتاری در سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله (۵)
۴۱-از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه ی مدینه بود.
۴۲-سراغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد.
۴۳-اصحاب را به بهترین نام هایشان صدا می زد.
۴۴-با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود.
۴۵-در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است
۴۶-میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.
۴۷-وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.
۴۸-هرگاه چیزی به فقیر می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله نمی داد.
۴۹-اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می امد نمازش را کوتاه می کرد.
۵۰-اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *