از دیدگاه اهل سنت و ...

سیرت جاودانه پیامبر – صدور انحصاری فتوا و دیدگاه اهل سنت

برای پاسخگویی به اعتراضهایی که به فتاوی مخالف نص صریح قرآن و سنّت میشد و علاوه بر پیامدهای منفی بسیار، اعتماد مردم را نیز از آنان سلب میکرد؛ صدور فتوا در مسائل سیاسی و قضایی مهم را در انحصار امیران قرار دادند. صدور فتوا در سایر زمینهها را نیز به افراد معیّن و مورد اعتماد دستگاه واگذار کردند و دیگران را از آن بر حذر داشتند.
______________________________
(۱). بنگرید: ارشاد الفحول، ۹٫
(۲). همان.
سیرت جاودانه ،ج۱،ص:۱۴۹
برگرفته از کتاب سیرت جاودانه ترجمه الصحیح من سیره النبی الاعظم نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی ترجمه دکتر محمد سپهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *