از دیدگاه اهل سنت و ...

سیرت جاودانه پیامبر – رای صحابی از دیدگاه اهل سنت

برخی از صحابه بدون استناد به آیات و یا روایات، فتوا میدادند، فتوایی که فقط رای خودشان بود و قابل خطا و صواب.
گاهی نه تنها همدیگر را نقض میکردند بلکه تناقضات آشکاری در آرای یک صحابی دیده میشود. گفتهاند: صحابه در برخی از احکام که در مجلس پیامبر (ص) حضور نداشتند، اجتهاد میکردند و از آنجا که این مجتهدان در علوم و دیگر تواناییها و ملکات نفسانی با هم برابر نبودند، طبعا در آرا و اجتهادات نیز با هم اختلاف داشتند. این اختلافات پس از عصر صحابه رو به فزونی گذاشت. «۲» لذا باید برای این مساله چارهای اندیشید و پیامدهای منفی آن را جبران کرد. از این رو این ادعا را اختراع کردند که: اگر فتوای صحابی بر اساس رای باشد، باید دانست که رای آنان از رای دیگران قویتر است. زیرا شیوه پیامبر (ص) در بیان احکام جدید و نیز احوالی که آیات قرآنی در آن احوال فرود آمده و مواردی را که احکام به اعتبار آن تغییر میکرد، دیده بودند… «۳» بر این اساس مقدم داشتن رای صحابه را بر آرای دیگران الزامی کردند.
برگرفته از کتاب سیرت جاودانه ترجمه الصحیح من سیره النبی الاعظم نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی ترجمه دکتر محمد سپهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *