از دیدگاه اهل سنت و ...

سیرت جاودانه پیامبر – تصویب اجتهاد صحابه و دیدگاه اهل سنت

مجتهدان ممکن است در اجتهاد به صواب برسند و یا اشتباه کنند. در خصوص فتاوی صحابه، اعتقاد اهل سنّت بر این است که همه آنان در اجتهاد خود به صواب رسیدهاند. چنان که شهاب هیثمی درباره صحابه میگوید:
همه آنان در احکام دین صاحب اجتهاد یعنی صواب بوده، همه مانند هم هستند. «۴»
شوکانی میگوید:
______________________________
(۱). اصول سرخسی، ۲/ ۷٫
(۲). بنگرید: ارشاد الفحول، ۶۴- ۶۵؛ الکفایه فی علم الروایه، ۳۸۴- ۳۸۵٫
(۳). قواعد فی علوم الحدیث، ۱۳۹- ۱۴۱٫
(۴). الترتیب الاداریه، ۲/ ۳۶۶٫
سیرت جاودانه ،ج۱،ص:۱۳۴
جمع کثیری معتقدند که همه اقوال مجتهدان در آن دسته از مسائل شرعی که درباره آن حکم قطعی نداریم، حق است و همه آنان مصیب هستند. این عقیده را ماوردی و رویانی از جمع کثیری نقل کردهاند.
بنا به نقل ماوردی، این عقیده ابو الحسن اشعری و معتزله است…
جماعتی از جمله ابو یوسف گفتهاند: همه مجتهدان مصیب هستند، اگر چه حق با یکی از آنان است. یکی از اصحاب شافعی، چنین فتوایی از او نقل کرده است… «۱»
او درباره حجیّت اجماع میگوید:
نهایت چیزی که لازم میآید این است که آنچه درباره آن اجماع کردهاند، حق است. البته از اینکه چیزی حق باشد، وجوب پیروی از آن لازم نمیآید… چنان که گفتهاند: هر مجتهدی مصیب است و بر مجتهدان دیگر واجب نیست که در خصوص این اجتهاد از او پیروی کنند. «۲»
برگرفته از کتاب سیرت جاودانه ترجمه الصحیح من سیره النبی الاعظم نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی ترجمه دکتر محمد سپهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *