معجزات و کرامات

سیرت النبی – فرستادن پیغمبر لشکر به اطراف بلاد

اشاره
محمّد بن إسحاق، رحمه اللّه علیه، گوید که:
سیّد، (ع)، بیست و هفت غزو بنفس خود بکرد و کیفیّت احوال آن از پیش رفت ، و سیه و هشت گروه از لشکر إسلام هم در عهد خود از بهر غزو به اطراف بلاد فرستاد. و آخرترین لشکری که فرستاد اسامه بن زید بود که او را، در آخر عهد خود با لشکری بسیار، بغزو شام و زمین بلقاء و داروم و حدّ فلسطین فرستاد. و تفصیل هر لشکری که سیّد، (ع)، فرستاد یک به یک در سیرت مذکور است . و از جمله ایشان عبد اللّه بن انیس بود که سیّد، (ع)، او را بفرستاد تا خالد بن سفیان را که رئیس قوم هذیل بود بقتل آورد:
برگرفته از کتاب: سیرت رسول الله مشهور به سیره النبی نوشته: ابن هشام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *