اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

روایتی در مورد نعلین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ۱۰

۲) قتیبۀ از مالک و اسحاق بن موسی، از معن، از مالک، از ابی الزناد از اعرج، از ابو هریره برای ما حدیث کردند که پیامبر صلی )
اللّه علیه و سلم فرمودهاند: هرگاه کسی از شما میخواهد نعلین بپوشد، نخست کفش پای راست را بپوشد و چون میخواهد از پای
در آورد نخست کفش چپ را بیرون آورد.
برگرفته از کتاب شمائل النبی نوشته: محمدبن عیسی ترمذی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *