اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

روایتی در مورد تمثل و استشهاد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به شعر ۱

-۱ –
از عایشه برای ما نقل کرد که به عایشه گفته شده است ،«۲» از پدرش شریح ،«۱» ۱) علی بن حجر، از شریک، از مقدام بن شریح )
تمثل «۳» آیا پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به چیزی از شعر استشهاد میفرموده است؟ گفته است: آری. گاهی به اشعار ابن رواحۀ
«۵» . استشهاد میفرمود « و یأتیک بالاخبار من لم تزوّد » -«۴» میجست و گاهی نیز به شعر- آن مرد قبیله قیس یعنی طرفۀ بن عبد
______________________________
۱). مقدام، پسر شریح بن هانی از راویان مورد اعتماد است که جماعتی از او روایت نقل کردهاند. )
۲). شریح یعنی شریح بن هانی حارثی که روزگار پیامبر (ص) را هم درک کرده است و از جمله اصحاب علی علیه السلام است. )
صفحه ۱۳۲ از ۲۴۶
شریح در حالی که هنوز بسیاری از اصحاب زنده بودند، فتوی میداد و گروهی از جمله شریح قاضی روایات او را نقل کردهاند. او
در جنگ ناحیه سیستان کشته شده است و این به سال ۷۸ هجری بوده است.
به الاعلام زرکلی، جلد سوم، صفحه ۲۳۷ مراجعه شود.
۳). عبد الله بن رواحه، از قبیله خزرج انصار و از یاران محترم پیامبر (ص) و از شاعران مشهور است که در جنگ موته به سال هشتم )
هجرت شهید شد. به اسد الغابۀ، جلد سوم، صفحه ۱۵۶ مراجعه فرمایید.
۴). طرفۀ بن عبد، از شاعران بزرگ دوره جاهلی که در قرن اول پیش از هجرت زندگی میکرده است و همین قصیده او که این )
مصراع هم از آن است مشهورترین قصیده او و از معلقات است. مقصود از این مصراع این است که روزگار برای تو چیزهایی را که
نمیدانی آشکار میسازد و کسی که از او پرسشی نکردهای اخباری به تو میدهد.
برای اطلاع بیشتر در مورد این قصیده به شرح القصائد العشر، خطیب تبریزی، چاپ دکتر فخر الدین قباوه، حلب، ۱۹۷۳ میلادی،
۹۵ مراجعه فرمایید. / صفحات ۱۶۰
۵). محمد بن سعد در طبقات، بخش دوم جلد اول، صفحه ۱۰۳ ، به نقل عکرمۀ از عایشه بخش دوم این حدیث را آورده است. )
شمائل النبی ،متن،ص: ۱۴۵
برگرفته از کتاب شمائل النبی نوشته: محمدبن عیسی ترمذی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *