نقش تربیتی و ارشادی

داستان سعد بن معاذ در مورد ایمان به پیامبر

عبد الحمید بن ابی عیسی میگوید شبی قریش آوائی از فراز کوه ابو قبیس شنیدند که میگفت «اگر دو سعد مسلمان شوند محمد (ص) در مکه از مخالفت مخالفان بیمی نخواهد داشت».
فردای آن روز ابو سفیان میگفت این دو کدام سعدها هستند؟ آیا منظور سعد بن بکر و سعد تمیم هستند؟ در شب دوم آوای سروش را شنیدند که چنین میسرود.
«ای سعد، سعد قبیله اوس تو یاور باش و ای سعد، سعد قبیله خزرج که همگان سروران هستند، پاسخ کسی را که به رهنمونی فرا میخواند بدهید و در عوض در بهشت خدا به آرزوهای خود برسید، زیرا ثواب و پاداش کسانی که در پی جستجوی هدایت باشند باغهایی از بهشت است که دارای ایوانهای بر افراشتهاند.»
فردای آن روز ابو سفیان گفت سوگند بخدا مقصود سعد بن معاذ است. [۲۵]
______________________________
[ (۲۴)]- بنده حدیث ابان بن عبد الله بجلی را در طبری و سیره ابن هشام و سیره ابو الفداء ندیدم ولی از همین دلائل النبوه عینا در نهایه الارب نویری با تصحیحاتی نقل شده است مراجعه شود به صفحه ۳۰۸ جلد ۱۶ نهایه چاپ دار الکتب.
[ (۲۵)]- بیت دوم در دلائل النبوه صحیح ضبط نشده است، اما صحیح آن در سیره ابو الفداء آمده است مراجعه فرمائید به ص ۲۰۷ ج ۲ سیره ابو الفداء چاپ بیروت ۱۹۷۶ میلادی.
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۱۲۵
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه دلائل النبوه نوشته آقای ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *