اخلاق و فضائل

خردورزی پیامبر (ص)

خردورزی پیامبر (ص)

آن حضرت در رفتار و سخنان خود به اندیشه ارج می نهاد و می فرمود:
مایه آدمی خرد اوست و کسی که بی خرد است، دین ندارد.
خردمندترین افراد بود. می فرمود: نخستین چیزی که پروردگار والا آفرید، عقل است. بدو گفت: پیش آی. پس خرد جلو آمد. بعد به او فرمود: عقب رو. عقل عقب رفت. سپس پروردگار فرمود: سوگند به عزت و شکوه خودم، محبوب تر از تو موجودی نیافریدم. به خاطر تو عطا می کنم و می ستانم و به وسیله تو پاداش و کیفر می دهم.
می فرمود: از مسلمان بودن کسی در شگفت نشوید تا ژرفای عقلش را دریابید.
می فرمود: سزاوار است عاقل، رخساره اش را در آینه بنگرد، اگر زیباست، آن را با کار زشت نیامیزد و اگر زشت است، با کار زشت بر زشتی اش نیفزاید.
امام صادق علیه السلام فرمود: آن حضرت هرگز با مردم با ژرفای اندیشه خود سخن نگفت و می فرمود: ما گروه پیامبران، موظفیم با مردم در سطح فکرشان حرف بزنیم.
می فرمود: همانا تمامی خیر با خرد فهمیده می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *