حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

حکایت رسولان پیامبر به ملوک اطراف

محمّد بن اسحاق، رحمه اللّه علیه، گوید که:
چون سیّد، علیه السّلام، رسولان بملوک اطراف فرستاد و نامها به
______________________________
[ (۱-)] در اصل: بامانه اللّه تبارک و تعالی و استحلکم فروجهن بکلمات اللّه عز و جل.
[ (۲-)] در اصل: منعلمس.
[ (۳-)] در اصل: من مال اخیه.
[ (۴-)] در اصل: فلا تظلمن انه انفسکم.
[ (۵-)] در اصل: فاشهد.
سیرت رسول الله، قاضی ابرقوه ،ج ۲،ص:۱۰۶۴
ایشان نوشت، و ایشان را دعوت کرد به اسلام، از جمله ایشان یکی دحیه بن خلیفه الکلبی بود که برسولی ببر قیصر روم فرستاد.
و عبد اللّه بن حذافه السّهمی را برسولی ببر کسری فرستاد.
و حاطب بن أبی بلتعه ببر مقوقس فرستاد، پادشاه اسکندریّه، [آنکه [۱]] ماریه را به پیغمبر، علیه السّلام، فرستاد.
و عمرو بن العاص السّهمی را ببر پادشاهان عمان [۲] فرستاد.
و سلیط بن عمرو ببر پادشاهان یمامه [۳] فرستاد.
[و علاء بن حضرمی را ببر پادشاه بحرین [۴] فرستاد.]
و شجاع بن وهب الأسدی را ببر پادشاه [۵] شام فرستاد.
و مهاجر بن [أبی] أمیّه المخزومی را* ببر پادشاه یمن [۶] فرستاد و همچنین دیگر [رسولان [۱]] را بملوک عرب و عجم فرستاد و همه را به اسلام دعوت کرد، صلّی اللّه علیه و علی آله و أصحابه الی یوم الدّین.
______________________________
[ (۱-)] از روا نقل شد.
[ (۲-)] جیفر، و عیاذ (متن عربی ج ۴ ص ۲۵۴).
[ (۳-)] ثمامه بن أثال، و هوذه بن علی (ص ۲۵۴).
[ (۴-)] منذر بن ساوای عبدی (ص ۲۵۴).
[ (۵-)] در اصل: پادشاهان، و بر طبق روا ضبط شد، نام او حارث بن أبی شمر غسانی (ص ۲۵۴) بوده است.
[ (۶-)] حارث بن عبد کلال الحمیری (ص ۲۵۵).
سیرت رسول الله، قاضی ابرقوه ،ج ۲،ص:۱۰۶۵
برگرفته از کتاب سیرت رسول الله مشهور به سیرت النبی نوشته آقای ابن هشام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *