محل دفن

حمزه به تنهایی در یک قبر

در منابع حدیثی آمده است: در جنگ احُد انصار نزد پیامبرخدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: یا رسول اللَه، بدنها خسته و مجروح و قبر کندن بر تک تک شهدا طاقت فرسا است، فرمود:
«إِحفِرُوا وَ اَوسِعُوا وَ اجْعَلُوا الَرجُلَین فی القَبْرِ الواحد».
«قبر را وسیعتر حفر کنید و هر دو نفر را در یک قبر به خاک بسپارید.»
پرسیدند:
«اَیُهُم یُقَدَم»؛
«کدام را در سمت قبله قرار دهیم؟» فرمود:
«اکْثَرُهُم قرآناً»؛
«آنکه بیشتر قرآن بلد است.» و بدینگونه، دو نفر و گاهی سه نفر در یک قبر دفن میشدند. (۱) ۲۰۲ ازجمله پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد خارجهبن زید با سعدبن ربیع و نعمانبن مالک با عبده در یک قبر دفن شدند و همچنین عمرو بن جموح و عبداللَه بن عمرو بن حزام که با هم دوست صمیمی بودند، در یک قبر دفن گردیدند. (۲) ۲۰۳ ولی حمزه به

۱- . سنن ابی داوود ج ۲، ص ۱۷۴؛ ابن کثیر ج ۴، ص ۴۲؛ ابن اثیر ج ۲، ص ۱۱۳
۲- . طبقات واقدی، ج ۲، ص ۳۱
ص: ۱۵۰
تنهایی در یک قبر دفن گردید و در دفن او چند نفر شرکت داشتند؛ از جمله امیر مومنان علیه السلام و ابوبکر و عمر و زبیر داخل قبر شدند و این در حالی بود که پیامبرخدا صلی الله علیه و آله با حالت تاثر در کنار قبر نشسته بود و بر خاکسپاری او نظارت میکرد. (۱) ۲۰۴

۱- . کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۱۱۳
ص: ۱۵۱
برگرفته از کتاب حمزه سید الشهدا علیه السلام نوشته آقای محمد صادق نجمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *