ازدواج و همسران

ازدواج پیامبر (ص) با حفصه

سالم بن عبد الله میگوید، عبد الله بن عمر برایم حدیث کرد که چون خنیس بن حذافه سهمی همسر حفصه که از اصحاب رسول خدا بود در مدینه در گذشت و حفصه بیوه گردید، عمر پیش عثمان آمد و به او پیشنهاد کرد که در صورت تمایل با حفصه ازدواج نماید.
میگوید، عثمان گفت در این مورد فکر خواهم کرد و پس از چند روزی به عمر گفت فعلا از ازدواج به این زودی منصرف شدهام.
عمر میگوید با ابو بکر ملاقات کردم و به او گفتم اگر میل داشته باشی حفصه را به ازدواج تو در آوردم، او سکوت کرد و پاسخی نداد و من با ازدواج حفصه با ابو بکر خوشحالتر میشدم از ازدواج او با عثمان، چند شبی که گذشت پیامبر (ص) از حفصه خواستگاری نمود و من دخترم را به نکاح پیامبر در آوردم.
در این هنگام ابو بکر مرا دید و گفت مثل این که تو پس از اینکه پیشنهاد ازدواج با حفصه را نپذیرفتم چیزی از من به دل گرفتهای؟ گفتم آری، گفت تنها مسالهای که موجب نپذیرفتن پیشنهاد تو شد این بود که من میدانستم پیامبر (ص) چنین تصمیمی دارد ولی آشکار ساختن سر پیامبر صحیح نبود، و اگر پیامبر (ص) آن را نمیپذیرفت حتما من پیشنهادت را پذیرفته بودم.
این حدیث را بخاری در صحیح خود از ابراهیم بن سعد روایت نموده است.
ربعی بن حراش از عثمان بن عفان چنین نقل میکند که میگفت.
من از دختر عمر خواستگاری کردم ولی او نپذیرفت، این مطلب به اطلاع پیامبر (ص) رسید و چون عمر نزد آن حضرت آمد به او فرمود من ترا راهنمائی میکنم به دامادی که بهتر از عثمان است، و برای عثمان هم پدر زنی بهتر از تو سراغ دارم، عمر گفت بسیار خوب است. آنگاه پیامبر (ص) فرمود تو دخترت را به ازدواج من در آور و من دختر خود را به ازدواج عثمان در میآورم.
بیهقی گوید، احتمال دارد که نخست عثمان خواستگاری کرده باشد و
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۳۲۰
(۱) عمر آن را نپذیرفته و بعد تغییر عقیده داده و دختر را به عثمان عرضه داشته است و عثمان گفته است حالا در این مورد فکر میکنم و این بواسطه اطلاع او از تصمیم پیامبر (ص) بوده است. و خدا داناتر است و بهر حال همه این مسائل بعد از جنگ بدر صورت گرفته است.
ابن اسحق میگوید، پیامبر (ص) پس از ازدواج با حفصه با زینب دختر خزیمه هلالیه که ملقب به «ام المساکین» و قبلا همسر حصین بن حارث یا برادر او طفیل بن حارث بود ازدواج فرمود، زینب نخستین کس از همسران پیامبر (ص) است که در مدینه در گذشت و پیامبر (ص) از او فرزندی نداشت.
زهری میگوید، زینب قبلا همسر عبد الله بن جحش بود که در جنگ احد کشته شد، و خود او هم در زمان حیات پیامبر (ص) در گذشت و مدت زندگی مشترک او با پیامبر (ص) کم بود
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۳۲۱
ازدواج فاطمه (ع) دختر رسول خدا با علی بن ابی طالب علیه السلام
مجاهد از علی (ع) روایت میکند که فرمود.
از فاطمه (ع) خواستگاری شده بود، زنی که خدمتکار من بود به من گفت آیا میدانی که فاطمه (ع) را از پیامبر (ص) خواستگاری کردهاند؟ گفتم نه، گفت حتما چنین است. چه چیز مانع تو است که به خدمت پیامبر به این منظور بروی؟ گفتم مگر من چیزی دارم که ازدواج کنم؟ گفت اگر تو به حضور رسول خدا بروی حتما فاطمه (ع) را بتو تزویج میکند و پیوسته مرا امیدوار ساخت تا اینکه خدمت پیامبر رسیدم.
پیامبر (ص) را هیبت و شکوهی بود که چون در محضرش نشستم زبانم بند آمد و نتوانستم صحبت کنم.
فرمود برای چه آمدهای آیا حاجتی داری؟ من سکوت کردم. دوباره فرمود حاجتی داری همچنان سکوت کردم فرمود شاید برای خواستگاری فاطمه آمدهای؟ گفتم آری، فرمود چیزی داری که کابین او قرار دهی و او را برای خود حلال نمائی؟ گفتم بخدا نه، ای رسول خدا.
فرموده آن زره را که به تو بخشیدم چه کردی؟ و آن زرهی کم بها و ساخت قبیله حطم (حطمه) بن محراب بود که چهار درهم بیشتر نمیارزید، گفتم موجود است. فرمود همان را بعنوان صداق به فاطمه تقدیم کن و صداق دختر رسول خدا (ص) همان بود.
ابن اسحق میگوید فاطمه (ع) برای علی (ع) سه پسر آورد که حسن و حسین و محسن بودند و محسن در کودکی مرد و هم دو دختر آورد که ام کلثوم و زینب بودند.
از ابن عباس هم روایت است که چون علی (ع) فاطمه (ع) را بزنی خواست، پیامبر (ص) به او فرمود، چیزی کابین او قرار ده، علی گفت چیزی ندارم پیامبر فرمود زره حطیمهات کجاست؟.
از علی علیه السلام روایت است که پیامبر (ص) جامهای از مخمل و
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۳۲۲
(۱) مشک آب و بالشی که از اذخر انباشته شده بود به فاطمه (ع) جهاز داد [۶۵].
ابن منده اصفهانی در کتاب معرفه خود مینویسد که علی (ع) یک سال پس از هجرت در مدینه با فاطمه (ع) ازدواج نمود و تقریبا یک سال پس از آن او را بخانه خود برد و فاطمه (ع) برای علی (ع) حسن و حسین و محسن و ام کلثوم و زینب را آورد
برگرفته از کتاب ترجمه دلائل النبوه نوشته آقای ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *