احادیث و سخنان

احادیث پیامبر – سکوت – المعجم الکبیر

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
الله ُ عز و جل عَفُوٌ یُحِبُ العَفوَ .
رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند ، بخشایشگر است و گذشت [از خطای دیگران ]را دوست دارد .
مسند ابن حنبل : ۲/۹۸/۳۹۷۷ و ص ۱۳۸ / ۴۱۶۸ ، السنن الکبری : ۸ / ۵۷۵ / ۱۷۶۱۲ کلها عن ابی ماجد ، المستدرک علی الصحیحین : ۴ / ۴۲۴ / ۸۱۵۵ ، المعجم الکبیر : ۹ / ۱۱۰ / ۸۵۷۲ ، المصنف لعبد الرزاق : ۷ / ۳۷۲ / ۱۳۵۱۹ کلها عن ابن مسعود ، کنز العمال : ۳ / ۳۷۳ / ۷۰۰۵ .
برگزیده از کتاب حدیث از رسول خدا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *