احادیث و سخنان

احادیث پیامبر – جدایی دوستان – مسند ابن حنبل

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
إیاکُم وَ الظَنَ ؛ فَإِنَ الظَنَ اکذَبُ الکَذِبِ ، و کونوا إخوانا فِی الله ِ کَما امَرَکُمُ الله ُ ؛ لا تَتَنافَروا ، و لا تَجَسَسوا ، و لا تَتَفاحَشوا ، و لا یَغتَب بَعضُکُم
بَعضا ، و لا تَتَنازَعوا ، و لا تَتَباغَضوا ، و لا تَتَدابَروا ، و لا تَتَحاسَدوا ؛ فَإِنَ الحَسَدَ یَاکُلُ الإِیمانَ کَما تَاکُلُ النارُ الحَطَبَ الیابِسَ .
رسول خدا صلی الله علیه و آله : از گمان بپرهیزید ، که گمان ، دروغ ترین دروغ است و همان گونه که خدا به شما فرمان داده است ، برادران خدایی باشید . از یکدیگر
دوری مجویید ، [در کار دیگران] تجسس مکنید ، به همدیگر بدی مکنید ، از یکدیگر غیبت مکنید ، با یکدیگر نزاع مکنید ، با یکدیگر دشمنی مکنید ، از یکدیگر مبُرید و به یکدیگر حسادت مورزید که حسادت ، همان گونه که آتش ، چوب خشک را می سوزاند ، ایمان را می سوزاند .
قرب الإسناد : ۲۹ / ۹۴ عن مسعده بن زیاد عن الإمام الصادق عن ابیه علیهماالسلام ، بحار الانوار : ۷۵ / ۲۵۲ / ۲۸ .
برگزیده از کتاب حدیث از رسول خدا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *